nhar

Het copyright © en merkenrecht op deze sites: www.improvisatieacteurs.nl ® en www.improvisationactors.com, www.sinterklaasenpieten.nl ®, kerstman-verhuur.nl, babs-trouwambtenaar.nl, websitefilmpje.nl en alle hierin opgenomen content (zowel tekst, afbeeldingen alsook audio/video materiaal) berusten middels deze disclaimer bij Nhar Entertainment VOF,  tenzij en voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op voornoemde websites. Het geheel of gedeeltelijk gebruiken, kopiëren, vermenigvuldigen van deze sites, onderdelen of elementen daarvan zijn in strijd met het auteursrecht. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteurs de volledige inhoud dan wel delen van de inhoud van voornoemde websites op het internet, cd-rom, dvd, of welk ander medium dan ook te verspreiden. Toestemming voor gebruik van logo’s, foto’s, teksten en of audio/videofragmenten uitsluitend en alleen na schriftelijke toestemming van Nhar Entertainment VOF.
Merken TM en logo’s van Nhar Entertainment VOF zijn geregistreerd bij het BOIP. Indien van toepassing berust auteursrecht van de aangeboden informatie die via links toegankelijk is gemaakt bij rechthebbenden van de desbetreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsnamen, merken, foto’s , video’s en logo’s.

Deze site is vervaardigd in opdracht van Nhar Entertainment VOF.  Mocht deze site, ondanks zorgvuldige controle, afbeeldingen bevatten waarvan u, aantoonbaar,
het copyright © of het trademark bezitten verzoeken wij u direct contact op te nemen met Nhar Entertainment VOF.

© 1998-2022 Nhar Entertainment VOF